Skip to main content

Disclaimer

Deze website infosteel.be is eigendom van Infosteel vzw.  Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

  • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Infosteel of aan de rechthoudende derden.
  • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan individuele omstandigheden of voor het toepassen op een specifiek bouwproject. De informatie kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies naar de gebruiker worden beschouwd of als advies voor een bouwproject.
  • Infosteel verleent grote inspanning opdat de verstrekte informatie zo kwaliteitsvol mogelijk zou zijn. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat er zich onjuistheden, lacunes of fouten in de verstrekte informatie kunnen voordoen.  Infosteel biedt geen garanties m.b.t. de juistheid of volledigheid van de gegevens. Infosteel kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Dit voor zowel eigen informatie als voor informatie van derden.
  • De inhoud van de site, met inbegrip van links, kan altijd en zonder aankondiging aangepast, of aangevuld worden. Infosteel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
  • De website bevat links naar websites of pagina's van derden of partners. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Infosteel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen inspraak heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
  • Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
  • Infosteel Helpdesk : Infosteel vzw poogt de vragen te beantwoorden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Doch dient men de mogelijkheid niet uit te sluiten dat onjuistheden in het antwoord kunnen voorkomen. Diegene die van het antwoord gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. Infosteel vzw neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit (onoordeelkundig) gebruik van deze gegevens.

Infosteel maakt gegeven informatie door haar leden of zakenrelaties niet over aan derden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor de eigen leden- en klantenadministratie.

De leden of zakenrelaties kunnen altijd verzoeken om de persoonlijke gegevens die zij hebben overgemaakt te raadplegen, te verbeteren of te schrappen. Dit kan gebeuren door het versturen van een e-mail naar